A.地下水人工補注  B.人工溼地 C.96年參觀活動 D.97年參觀活動

D.98年屏東總合治水論壇

 地下水人工補注                                                |下一頁|


  本中心在屏東平原應用人工補注湖及補注井來涵養地下水含水層獲得相當多的成果,試驗現場包括:高屏大湖
大潮洲人工補注湖大餉潭人工補注試驗湖ASR回抽及補注井

 

高屏大湖試驗湖

大潮洲人工補注試驗湖

大餉潭人工補注試驗湖

ASR回抽及補注井

© 2008 水資源教育及研究中心 版權所有

                                                                     |下一頁|

網站最佳解析度 800×600以上,建議使用IE6.0以上瀏覽本網站內容,以獲最佳顯示效果。

本中心地址:屏東縣內埔鄉學府路1號 聯絡電話:(08)770-3202*7235